Bestuur

Het bestuur bestaat uit onderstaande leden

FunctieNaamTakenTelefoonEmail
VoorzitterBeleidsplan
Vereniging en organisatie
Voorzitten bestuurs- en ledenvergaderingen
Contact met vertrouwenspersoon
Klachten regeling
Contactpersoon bij sponsor commissie
Vice-voorzitterJos
SecretarisFemkeSecretaris en notulist
Lief en leed regeling
Website
secretariaat@vcavance.nl
PenningmeesterHermanJaarstukken en begroting
Boekhouding
Contributies
Vrijwilligersovereenkomsten
Verzekeringen en vergunningen
penningmeester@vcavance.nl
Vice-penningmeesterRoy
BestuurslidVeraLedenadministratie
Contactpersoon Activiteiten
Zaalhuur
0485-576848
06-11590170
ledenadministratie@vcavance.nl
zaalhuur@vcavance.nl
BestuurslidIreneContactpersoon bij Technische commissie Wedstrijdzaken
Contactpersoon bij Jeugdcommissie
AVG
0614773047