Onze club

Bij VC Avance zijn in totaal zo’n 200 leden actief bezig met hun sport. Binnen de vereniging hebben we diverse groepen die de volleybalsport beoefenen, ieder op zijn eigen niveau (mini’s, aspiranten, jeugd, senioren, recreanten en daarnaast is er ook een liefhebbers competitie). Het beleven van plezier en volleyballen staan centraal in het beleid. Vooral de nog zeer jeugdigen (miniafdeling: 5-11 jaar) hechten er veel waarde aan om samen met vriendinnetjes en vriendjes te kunnen volleyballen en trainen. VC Avance probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van onze zeer jeugdige leden.

Al deze ingrediënten zijn uiteindelijk een voorwaarde om prestaties te kunnen neerzetten. Naast het beoefenen van de volleybalsport is er ook duidelijk aandacht voor opleiding (trainers en scheidsrechters).

Verenigingscode: CKM0X5X

Organisatie

De leiding van de vereniging is in handen van het bestuur. Naast het bestuur zijn er diverse commissies actief (technische-, jeugd- en sponsor-commissie.). Deze commissies zijn een belangrijke schakel in de organisatie. Het beleid van de vereniging is vastgelegd in het beleidsplan.

Gedragsregels

Respect voor anderen is essentieel binnen VC Avance. Dit geldt ook voor andermans eigendommen en bezittingen. Om dit te realiseren zijn er binnen VC Avance gedragsregels geformuleerd waaraan leden en vrijwilligers zich dienen te houden.

Wat biedt VC Avance nog meer?

De activiteiten beperken zich niet uitsluitend tot de volleybalsport alleen.
Gedurende het seizoen worden er op passende momenten leuke activiteiten georganiseerd. Speciaal voor de jeugd wordt er een pietentraining, bingo, eieractie en ter afsluiting van het seizoen, een jeugdkamp georganiseerd. Daarnaast is er voor alle leden een oudejaarsborrel en een feestelijke afsluiting van het seizoen met bijvoorbeeld een BBQ.
Het uitoefenen van de volleybalsport en het organiseren van deze activiteiten is alleen mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers. Omdat het verenigingsleven steeds complexere vormen aanneemt zijn wij als VC Avance blijvend op zoek naar vrijwilligers voor diverse kaderfuncties maar ook voor allerlei hand- en spandiensten.

Wat betekent het om lid te zijn van Avance?

Volgens puntenlijst bepalen het kader van een lid van Avance

  • Je betaalt contributie
  • Je vult als team de activiteitenlijst in
  • Je krijgt een trainer en trainingstijd
  • Je team voert de naam Avance in (een deel van) de teamnaam
  • (Shirt)-sponsoring na/in overleg met sponsorcomissie/bestuur
  • Je krijgt/huurt en gebruikt een wedstrijdshirt van de club (in clubkleuren)

Postadres

Post kan geadresseerd worden aan:
VC Avance
Pastoor van Berkelstraat 4a
5836 BJ Sambeek
of digitaal aan secretariaat@vcavance.nl