Teamfoto

Algemene ledenvergadering (15 oktober)

Gepubliceerd: 08 Oct 2021 18:03 Laatste update: 15 okt 2021 07:44

Geachte leden en ouders van jeugdleden, 

Namens het bestuur van volleybalvereniging Avance nodig ik jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 15 oktober om 20:00 uur in de Warandahal te Sambeek. De agenda voor de vergadering is hieronder te vinden.

Van het huidige bestuur zijn in deze periode Marco Franzen (penningmeester) en Irene Gerrits (bestuurslid) aftredend en herkiesbaar. Daarnaast stelt Ruben Bakker zich verkiesbaar voor de functie van voorzitter voor een periode van 1 jaar. 

We zijn nog steeds dringend op zoek naar iemand die de rol voorzitter op zich wil nemen. Mensen die zich verkiesbaar willen stellen voor deze functie, of een andere functie in het bestuur willen vervullen, kunnen zich melden bij secretariaat@vcavance.nl

We streven er naar om rond 21:30 uur klaar te zijn. Na afloop kunnen we nog gezellig samen wat drinken in het sportcafé, waar wij voor een hapje zullen zorgen. 

We zouden jullie willen vragen je aan te melden als je bij de vergadering aanwezig wilt zijn, zodat we een inschatting kunnen maken of er voldoende zitplaatsen aanwezig zijn in het sportcafe (rekening houdend met richtlijnen van het RIVM). Aan- en afmelden kan middels een mail naar secretariaat@vcavance.nl

Met vriendelijke groet, 

Ruben Bakker
Secretaris  VC Avance

Agenda

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 4. Notulen ALV 2020
  hieronder te vinden
 5. Benoeming stembureau 
 6. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Marco Franzen, Irene Gerrits
  Verkiesbaar in de rol van voorzitter: Ruben Bakker
   
 7. Jaarverslag seizoen 2020-2021, verslag kascontrole commissie en begroting seizoen 2021-2022 
 8. Technische commissie 
 9. Jeugdcommissie 
 10. Sponsorcommissie
  Graag zouden we in de vergadering ook tot ideeën komen hoe de sponsorcommissie meer leven ingeblazen kan worden. 
 11. Henk Vogelsangstrofee 
 12. Wvttk/Rondvraag 
 13. Sluiting van de vergadering