Teamfoto

Algemene ledenvergadering 23 september

Gepubliceerd: 10 Sep 2022 09:20 Laatste update: 10 sep 2022 09:20

Geachte leden en ouders van jeugdleden,

Namens het bestuur van volleybalvereniging Avance nodig ik jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 23 september om 20:00 uur in de Warandahal te Sambeek. De agenda voor de vergadering is hieronder te vinden.

Van het huidige bestuur is in deze periode Vera Hendriks aftredend en herkiesbaar.
Marco Franzen (penningmeester) en Ruben Bakker (voorzitter/secretaris) hebben aangegeven na komend seizoen te willen stoppen. Vandaar dat we dringend op zoek zijn naar mensen die zich verkiesbaar willen stellen voor een functie binnen het bestuur. Mensen die hier meer over willen weten of zich verkiesbaar willen stellen kunnen zich melden bij iemand van het bestuur of via secretariaat@vcavance.nl.

In deze vergadering zouden we ook met jullie in gesprek willen gaan over het invullen van de verschillende posten binnen onze vereniging: hoe zorgen we ervoor dat we met een kleiner wordende groep vrijwilligers, toch de vereniging gezond houden?

We streven er naar om rond 21:30 uur klaar te zijn. Na afloop kunnen we nog gezellig samen wat drinken in het sportcafé, waar wij voor een hapje zullen zorgen.

Wij hopen jullie allen te zien.  Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, laat mij dat dan even weten via secretariaat@vcavance.nl.

Met vriendelijke groet,

Ruben Bakker
Secretaris VC Avance

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ALV 2021
  Ter inzage op de vergadering en op de website
 5. Benoeming stembureau
 6. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Vera Hendriks
 7. Jaarverslag seizoen 2021-2022, verslag kascontrole commissie en begroting seizoen 2021-2022
 8. Technische commissie
 9. Jeugdcommissie
 10. Sponsorcommissie
 11. Toekomst (van de vrijwilligers) van Avance
 12. Henk Vogelsangs trofee
 13. Wvttk/Rondvraag
 14. Sluiting van de vergadering