Teamfoto

Algemene ledenvergadering 15 september

Gepubliceerd: 16 Jul 2023 12:53 Laatste update: 08 sep 2023 18:19

Geachte leden en ouders van jeugdleden, 

Namens het bestuur van volleybalvereniging Avance nodig ik jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 15 september om 20:00 uur in de Warandahal te Sambeek. De agenda voor de vergadering is hieronder te vinden.

Van het huidige bestuur is in deze periode Irene Gerrits is aftredend en herkiesbaar. Marco Franzen (penningmeester) en Ruben Bakker (voorzitter/secretaris) treden af en zijn niet herkiesbaar. Vandaar dat we dringend op zoek zijn naar mensen die zich verkiesbaar willen stellen voor een functie binnen het bestuur. Mensen die hier meer over willen weten of zich verkiesbaar willen stellen kunnen zich melden bij iemand van het bestuur of via secretariaat@vcavance.nl

We streven ernaar om rond 21:30 uur klaar te zijn. Na afloop kunnen we nog gezellig samen wat drinken in het sportcafé, waar wij voor een hapje zullen zorgen. 

Wij hopen jullie allen te zien.  Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, laat mij dat dan even weten via secretariaat@vcavance.nl.

Met vriendelijke groet, 

Ruben Bakker
Secretaris VC Avance

Agenda

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 4. Notulen ALV 2022
  Ter inzage op de vergadering en op de website 
 5. Benoeming stembureau 
 6. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Irene Gerrits
  Aftredend en niet herkiesbaar: Ruben Bakker en Marco Franzen
  Verkiesbaar: …. 
 7. Jaarverslag seizoen 2022-2023, verslag kascontrole commissie en begroting seizoen 2023-2024 
 8. Technische commissie 
 9. Jeugdcommissie 
 10. Sponsorcommissie
 11. Toekomst (van de vrijwilligers) van Avance
 12. Henk Vogelsangs trofee 
 13. Wvttk/Rondvraag 
 14. Sluiting van de vergadering