Gedragsregels

Respect voor anderen is essentieel binnen VC Avance. Dit geldt ook voor andermans eigendommen en bezittingen. Om dit te realiseren zijn er binnen VC Avance gedragsregels geformuleerd waaraan leden en vrijwilligers zich dienen te houden.

Algemeen

 1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd. Iedereen onthoudt zich van discriminerende en racistische uitingen, in woord, houding en/of gedrag.
 2. Iedereen onthoudt zich van seksueel (machts)misbruik en seksuele intimidatie. Voorbeelden: geen seksuele grappen ten koste van iemand, geen opdringerig gedrag met onnodige aanrakingen.
 3. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters.
 4. Een verenigingslid respecteert andermans bezittingen en eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade. Bijv: zonder toestemming niet aan andermans spullen zitten, netjes omgaan met de gebouwen waarin wordt gespeeld en getraind, dit geldt natuurlijk ook voor de materialen.
 5. Het nuttigen van alcoholische dranken in de sportzaal en in de kleedkamers is verboden.
 6. Er worden geen drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden achtergelaten, tenzij gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 7. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 8. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels, zich dienen te verantwoorden aan het bestuur.
 9. Ieder team is verantwoordelijk voor het ordentelijk achterlaten van de door hun en de tegenstander gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen.

Specifiek

Omdat begeleiders in de sport ( trainers, coaches, leraren, leiders, bestuurders ) een voorbeeldfunctie hebben gelden voor hen nog de volgende extra regels:

 1. Zij spreken overtreders aan op hun grensoverschrijdend gedrag
 2. Zij lichten het bestuur van de vereniging in bij ernstige overtredingen
 3. Zij doen (in overleg met het bestuur van de vereniging en het slachtoffer) aangifte bij de politie indien een strafbaar feit is gepleegd
 4. Zij zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen een sporter zich veilig kan voelen
 5. Zij zien er actief op toe dat elk van de regels van de gedragscode wordt nageleefd door iedereen die bij de sporter(s) is betrokken