Teamfoto
Park ranger - Beeld ter illustratie

Avance start met bootcamps

Gepubliceerd: 28 Feb 2021 11:53 Laatste update: 30 aug 2021 11:24

Beste ouders en (jeugd)leden van VC Avance,

Zoals inmiddels bij iedereen wel bekend, staat de overheid sporten voor de leden toe tot en met 26 jaar onder bepaalde voorwaarden weer langzaam toe. Hier zijn wij ontzettend blij mee en wij willen het volleybal voor onze jeugdleden in Sambeek dan ook graag weer gaan opstarten. Dit gebeurt wel onder een aantal voorwaarden waar iedereen zich aan dient te houden.

Wij hebben samen met de voetbalclub en de gemeente een plan ontwikkeld waarin de trainingen weer hervat kunnen worden. Middels deze communicatie willen we eenieder daarover informeren.

De trainingen in de maand maart gaan er anders uit zien.

Wij zullen de eerste 4 woensdagen (avond) van de maand maart gaan starten met een Bootcamp. Dit zal in zijn geheel verzorgd gaan worden door Bewegez Boxmeer. Hierdoor is de activiteit voor alle leden van avance van 6 tot en met 26 jaar toegankelijk. Deze Bootcamp zal gaan starten om 18:00 tot 19:00 uur.

De Bootcamp zal plaats gaan vinden op het sportpark van VV Sambeek, Den Urling 30 5836 AT Sambeek. De eerste training is op woensdag 3 Maart. Omdat wij samen met de voetbalclub gebruik gaan maken van het sportpark vragen wij jullie om zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden zodat iedereen zich aan de 1,5 meter maatregel kan houden.

Voordat we de volleybaltraining zelf weer op kunnen starten hebben wij de hulp van het weer nodig. Momenteel is het nu nog vroeg donker. Dit gaat eind maart veranderen door het verschuiven van de klok. De planning is dan ook dat wij de volleybaltrainingen per april weer gaan oppakken. Voor alle leden (ivm de maatregelen nu tot en met 26 jaar). De informatie hierover zal in de loop van de maand gaan volgen.

Wij als volleybalvereniging zijn te gast op het sportpark in Sambeek. Dit houdt in dat wij ons aan de sportpark regels dienen te houden waardoor we geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten op het park.

 • Zorg dat je thuis naar het toilet gaat en je fles gevuld is bij aankomst.
 • Op het sportpark dien je 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
 • Bij binnenkomst van het sportpark dien je direct door te lopen naar het aangewezen veld. Blijf dus niet hangen, dit om hinder te voorkomen. Ook bij het verlaten van het sportpark let je op de bovenstaande genoemde afspraken.
 • Bij het ophalen van de kinderen vragen wij jullie om op de parkeerplaats te blijven wachten. Wij zullen de kinderen naar de parkeerplaats begeleiden en wachten tot dat alle leden opgehaald zijn.

Maril en Annemarie zijn tijdens deze bijzondere tijd het Corona-aanspreekpunt. Wanneer je ergens tegenaan loopt kun je bij ons terecht. Hieronder in het document vinden jullie nog belangrijke informatie voor de komende tijd. Wij vragen jullie dan ook om deze goed met je kind door te nemen.

Wij hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij!
Tot volgende week op het sportpark!

Maril Nabuurs | marilnabuurs@gmail.com | 06-52880608
Annemarie van Os | sraarannemarie@ziggo.nl | 06-51186231

Velden

Voor de bootcamp wordt zolang mogelijk veld 1 gebruikt. Omdat de voetbalvereniging ook zal gaan sporten dienen wij rekening te houden met hen. Wij zullen ons kenbaar maken op het veld zodat je weet waar je moet zijn. Waar en hoe de volleybaltrainingen plaats gaan vinden volgt nog. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid zijn op het ‘Urlingveldje’. Dit is dezelfde locatie als vorig jaar maart.

Sportpark gesloten buiten trainingstijden

Buiten de begeleide bootcamp voor de leden tot en met 26 jaar blijft het sportpark gesloten voor alle overige activiteiten. Dit betekent dat het niet mogelijk is om bijeenkomsten, individueel sporten of andere activiteiten op het sportpark te houden.

Ook kleedlokalen en kantine blijven in deze situatie volledig gesloten. Neem daarom bij voorkeur geen waardevolle spullen mee naar de training. Laat bijvoorbeeld mobiele telefoons en geld thuis.

Ga vooraf thuis naar het toilet.

Aanwezigheid voor- en na training

Om onnodige aanwezigheid op het sportpark te beperken is het volgende afgesproken. Je bent niet langer dan tien minuten voordat een training begint aanwezig op het sportpark. Bij het betreden van het sportpark ga je direct naar het veld waarop je traint. Na afloop verlaat je het sportpark ook direct.

Fietsen-auto

Kom bij voorkeur te voet naar het sportpark. Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat de fiets de voorkeur kan hebben. Om zoveel mogelijk onderling contact te beperken, verzoeken wij jullie de fiets te plaatsen op de gebruikelijke fietsenstalling. Er is voldoende ruimte om je te houden aan de afstandsregels. Ook is er de mogelijkheid om de auto veilig te parkeren in de daarvoor bestemde parkeer vakken.

Ouders

Het is helaas voor ouders/voogden niet mogelijk om het sportpark te betreden. Kinderen kunnen via de poort zelfstandig naar het veld lopen. Het is dus voor ouders niet mogelijk de trainingen te bezoeken. Wij adviseren om in de auto te blijven zitten bij het brengen van uw kind. Wij vragen jullie de door ons genomen maatregelen thuis met uw zoon of dochter te bespreken. Deze maatregelen zijn ook gebaseerd op de maanden die gaan volgen.

Regels

 • Een trainer gaat voorafgaand aan de training alleen materialen halen
 • De trainer desinfecteert de materialen voor/na iedere training
 • Kinderen en trainers dienen voor het betreden van het veld hun handen te desinfecteren. Materialen worden hiervoor beschikbaar gesteld.
 • Kinderen mogen de palen en de netten niet aanraken.
 • Trainers houden 1,5 meter afstand van spelers/speelster
 • Trainers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de maatregelen.
 • Trainers houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar wanneer de training is afgelopen.
 • Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen Bidon!
 • Kom in sportkleren naar de training toe. Er is geen ruimte om jezelf om te kleden.
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet
 • Volg altijd de aanwijzingen van trainers op.
 • Verlaat direct na de training het sportpark en ga gelijk naar huis.
 • Blijf thuis als de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (38°C)
 • Op het sportpark is een verantwoordelijke aanwezig, deze heeft te allen tijden een gekleurd hesje aan!
 • Afmelden voor een training is te allen tijden verplicht. Graag 24 uur vooraf!
 • De trainer moet namelijk voorafgaand aan de training weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn.
 • De kinderen in de leeftijd vanaf 14 jaar dienen een ID-kaart mee te nemen, i.v.m. controles van de gemeente handhavers.
 • Na het aanraken van het gezicht en/of niezen vragen wij jullie de handen nogmaals te desinfecteren.

Trainers

 • Aan het einde van elke training wordt de trainer geacht de materialen schoon te maken. Hiervoor zijn producten aanwezig (ontsmettingsspray en doekjes).
 • Jij als trainer bent verantwoordelijk voor het nastreven van de protocollen
 • Als trainer ben je hoofdverantwoordelijk
 • Trainers zijn verplicht een hesje te dragen.

Voor de training

De leden komen zelfstandig het sportpark/Urlingveldje op gelopen. Wij vragen jullie om vooraf duidelijk te hebben op welk veld je mag gaan sporten. Bij binnenkomst van het park loop je de daarvoor bestemde routes die wij van jullie verwachten. Nadat je deze route hebt gevolgd dien je op gepaste afstand van elkaar buiten de omheining van het veld te wachten. Je neemt je eigen spullen mee en leg ze in de buurt van het veld zodat je hier zicht op hebt. Vervolgens wacht je tot de start van de training op 1,5 meter van elkaar. (de jongste jeugdleden hebben hierbij een uitzondering)

Na de training

De leden sluiten de training gezamenlijk af met de trainer. Vervolgens pak je je spullen die je deze dag mee hebt genomen. Daarna verlaat je direct het sportpark. Dit doe je door de kortste weg te volgen. Ook bij de fietsenstalling wordt geacht om direct het sportpark te verlaten.

Trainers/Begeleiding

Samen met de trainers is de afgelopen dagen gekeken om de trainingen te hervatten. Avance vindt het belangrijk dat iedereen voor zichzelf bepaald of hij/zij zich daar prettig bij voelt.

Blijf gezond, houd rekening met elkaar en houd afstand!


Veel plezier en met sportieve groet,

Bestuur en trainers van VC Avance.

Annemarie van Os en Maril Nabuurs