Contributie

Contributie voor het seizoen 2022/2023:

1x trainen2x trainen
Mini’s€ 148€ 211
Aspiranten€ 182€ 265
Senioren€ 280€ 362
Recreanten€ 198 

Naast bovenstaande contributie geldt voor competitie spelende leden een gebruikersvergoeding van €15,- voor het gebruik van een wedstrijdshirt. Dit shirt wordt op maat besteld en is persoonsgebonden. Aan het einde van de looptijd (op het moment dat er nieuwe shirts worden besteld), wordt je eigenaar van het shirt. Bij afmelding voor het einde van de looptijd blijft het shirt eigendom van de vereniging.

Wilt uw kind graag bij ons volleyballen en is het lastig om de contributie te betalen? Neem dan contact op met Stichting Leergeld Land van Cuijk. Zij helpen je met het betalen van deze rekening. Klik op de volgende link en doe een aanvraag!   Doe een aanvraag | Stichting Leergeld Land van Cuijk

Voorwaarden

Hierop zijn de onderstaande punten van toepassing:

  • Je bent jeugdlid als je nog geen 16 jaar bent voor 1 oktober van het lopende seizoen.
  • De contributie wordt niet in de maand december of januari geïnd.
  • De contributie wordt in 1 keer geïnd. Als dit een probleem is (b.v .door meerdere leden per gezin) graag melden bij de penningmeester. Deze zal een soepele regeling treffen.
  • Bij de leden die een machtiging getekend hebben, wordt de contributie automatisch afgeschreven. De leden die geen machtiging getekend hebben behoren de contributie op tijd te betalen, anders volgt een verhoging van het bedrag. Dit wordt op de contributie brief aangegeven. Verhoging betreft € 10,-/maand te laat betalen.
  • Ieder gezin dat 3 of meer leden bij de volleybalvereniging Avance heeft, geniet 10% korting over de totaal rekening.
  • Voor teruggave contributie moet een gegronde reden zijn. De contributie wordt alleen gedeeltelijk terugbetaald wanneer er een goede reden voor is. Dit moet dan schriftelijk aangevraagd worden bij de ledenadministratie. Indien dit niet schriftelijk gebeurt is er geen recht op contributie teruggaaf. Mogelijke redenen zijn: zwangerschap, langdurig ziek (langer dan 3 maanden) enz.
  • Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren.
  • Leden die zich na 15 juni afmelden zijn verplicht minimaal 3 maanden contributie te betalen.

In alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet beslist de penningmeester.