Contributie

Contributie voor het seizoen 2019/2020:

1x trainen2x trainen3x trainen
Mini’s€ 136€ 194 
Aspiranten€ 167€ 243 
Senioren€ 257€ 332€ 384
Recreanten€ 182  

Voorwaarden

Hierop zijn de onderstaande punten va toepassing:

  • Je bent jeugdlid als je nog geen 16 jaar bent voor 1 oktober van het lopende seizoen.
  • De contributie wordt niet in de maand december of januari geïnd.
  • De contributie wordt in 1 keer geïnd. Als dit een probleem is (b.v .door meerdere leden per gezin) graag melden bij de penningmeester. Deze zal een soepele regeling treffen.
  • Bij de leden die een machtiging getekend hebben, wordt de contributie automatisch afgeschreven. De leden die geen machtiging getekend hebben behoren de contributie op tijd te betalen, anders volgt een verhoging van het bedrag. Dit wordt op de contributie brief aangegeven. Verhoging betreft € 10,-/maand te laat betalen.
  • Ieder gezin dat 3 of meer leden bij de volleybalvereniging Avance heeft, geniet 10% korting over de totaal rekening.
  • Voor teruggave contributie moet een gegronde reden zijn. De contributie wordt alleen gedeeltelijk terugbetaald wanneer er een goede reden voor is. Dit moet dan schriftelijk aangevraagd worden bij de ledenadministratie. Indien dit niet schriftelijk gebeurt is er geen recht op contributie teruggaaf. Mogelijke redenen zijn: zwangerschap, langdurig ziek (langer dan 3 maanden) enz.
  • Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren.
  • In alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet beslist de penningmeester.