Scheidsrechters beleid

Om duidelijkheid te geven over wat we verwachten van alle leden ten aanzien van het fluiten van wedstrijden, hebben we in het kort een aantal beleidsuitgangspunten opgesteld.
We beseffen daarbij goed dat het fluiten van wedstrijden voor bijna niemand het leukste onderdeel van de competitie is. Maar zonder scheidsrechters geen wedstrijden! Daarom proberen we de last over zoveel mogelijk schouders te verdelen, zodat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Instapcursus

Alle leden die in de seniorencompetitie uitkomen (dus 4e klasse en hoger) zijn verplicht om de instapcursus te volgen. Dat doe je gewoon online thuis (https://www.volleybalmasterz.nl/). Als je die toets (je mag hem zo vaak maken als je wilt) met een voldoende afrondt, krijg je het spelregelbewijs (code V6). Daarmee mag je alle wedstrijden in de aspirantencompetitie, en alle wedstrijden in de derde en vierde klasse bij de senioren fluiten. We verwachten dat iedereen dat spelregelbewijs voor aanvang van de competitie heeft. Dit geldt niet voor leden die in de aspiranten-, mini- of recreantencompetitie uitkomen. Ook geldt dit niet voor de steunende leden en vrijwilligers die geen competitie spelen. Vanzelfsprekend mogen zij wel het spelregelbewijs halen.

Leden die aan het begin van het seizoen (1 september) jonger zijn dan 17 jaar zullen zo veel mogelijk worden ingedeeld voor het fluiten van jeugdwedstrijden. Leden die aan het begin van het seizoen (1 september) 17 jaar of ouder zijn, zullen ook worden in gedeeld voor seniorenwedstrijden.

Cursus

Alle leden welke de overgang maken van de aspiranten- naar de seniorencompetitie krijgen naast bovengenoemde instapcursus, aan het begin van het seizoen een fysieke cursus aangeboden. Deze zal gegeven worden door de scheidsrechtercoördinatoren (Gera Jans-Rat & Vera Abels). Daarnaast kunnen zij tijdens het seizoen een beroep doen op begeleiding van de scheidsrechterscoördinatoren bij fluiten van wedstrijden. Aangezien de scheidsrechterscoördinatoren niet weten wie aan deze begeleiding behoefte heeft, wordt van de leden gevraagd dat zij dat zelf aangeven. Voorwaarde voor begeleiding is ook dat het betreffende lid deel heeft genomen aan de fysieke cursus aan het begin van het seizoen. Natuurlijk geldt ook hier, dat alle andere senioren die hier behoefte aan hebben deel mogen nemen aan de fysieke cursus en ook begeleiding mogen vragen.

Scheidsrechter code V4

De wedstrijden van de teams die uitkomen in de 2e klasse of hoger, moeten gefloten worden door een scheidsrechter met code V4. Het uitgangspunt is dat die wedstrijden gefloten worden door scheidsrechters die zelf minimaal 2e klasse spelen. Daarnaast willen wij daar alleen scheidsrechters voor inzetten die aan het begin van het seizoen (1 september) 18 jaar of ouder zijn.

Voor het plannen van de wedstrijden is het het gemakkelijkst wanneer zoveel mogelijk leden code V4 hebben. Daarom streven we er naar dat alle spelers die daarvoor in aanmerking komen code V4 gaan halen. Ook daarvoor zullen wij een cursus organiseren.

Samengevat

Speel je seniorencompetitie en ben je op 1 september:

  • Jonger dan 17: fluit je waar mogelijk alleen jeugdwedstrijden;
  • 17 jaar of ouder: fluit je ook wedstrijden in de 3e en 4e klasse;
  • 18 jaar of ouder en speel je 2e klasse of hoger: vragen we je om de V4 code te halen en fluit je ook wedstrijden in de 1e en 2e klasse.