Smeer

Gepubliceerd: 18 Oct 2022 19:32 Laatste update: 25 okt 2022 19:32

Neenee, we zijn heus de verslaglegging niet vergeten. Helaas valt er weinig positiefs te melden. Avance 1 heeft in Uden een welverdiende pot smeer gekregen. We kwamen er in geen enkel opzicht aan te pas en moesten dus puntloos afdruipen. Tot overmaat van ramp bleek ons nóg een koude douche te wachten. Alle energie werd gebruikt om de zaal om te toveren tot een hoogoven. Daardoor kon er geen warm water meer vanaf en moest t’urst elkaar al knuffelend warm houden onder de koude douche.

Er zijn echter ook nog lichtpuntjes. Gijs heeft zich bij de lokale snackerij van zijn beste kant laten zien, door iedereen al luid boerend op zijn aanwezigheid te attenderen. Hulde daarvoor. Mocht dat nog niet genoeg zijn: Avance heeft eindelijk genoeg sponsoren gevonden om een archeologische expeditie te financieren, waarvan de opgravingen te Vortum-Mullum zijn gestart. In een 86 miljoen jaar oude steenlaag is reeds één van Luuk’s volleybalschoenen zorgvuldig uitgebikt. Naar alle verwachtingen zijn al zijn gefossiliseerde sportkleren zaterdag geprepareerd en kan hij het team weer versterken vanaf de middenpositie.